dilluns, 10 de novembre de 2014

Modificacions de la Llei d'ordenació dels transports terrestres


S’ha publicat al BOE del 31 d’Octubre de 2014, I'Ordre FOM/1996/2014, per la que es modifica el Reglament de la Llei d'Ordenació de Transports Terrestres en matèria d'autoritzacions de transport de mercaderies per carretera.

Per l’obtenció de l’esmentada autorització de transport privat de mercaderies, s’elimina el requisit de l’antiguitat màxima dels vehicles.

Aquesta Ordre entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació al BOE.

Cap comentari:

Publica un comentari